top of page

Regnskaber, rapporter og brochurer

Opgaverne:

Selvom de digitale medier hitter - ser forbrugerne ud til stadig at sætte pris på det tryktemedie.

Det giver læseren til tid til fordybelse og inspiration - og hvor man kan gå til og fra som det passer læseren.

Nedenstående er eksempler på forskellige løsninger der er taget ud
fra en større sammenhæng.

bottom of page